Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie-podanie do publicznej wiadomości informacji


Wójt Gminy Rudniki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków przemysłowych dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „DASTA” Danuta Stasiak Janinów 14, 46-325 Rudniki .  

JPEGObwieszczenie

 

Wersja XML