Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia

Wójt Gminy Rudniki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

  1. Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dróg gminnych nr 101065 O ul. Dąbrówka i nr 101020 O Rudniki - Jaworzno Polesie - gr. Gminy Lipie na odcinku od DK42 w m.Rudniki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 101021 O w Mirowszczyźnie dł. 2 015 km - PDFObwieszczenie
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 101012 O Odcinek - Janinów - Słowików na odcinku Odcinek - DK 43 wraz z oświetleniem ulicznym - PDFObwieszczenie
Wersja XML