Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura organizacyjna urzędu

KIEROWNICTWO URZĘDU

Wójt – Grzegorz Domański
tel. 34/ 3595-072   e-mail:

Zastępca Wójta – Anna Sekienda
tel. 34/ 3595-072 wew. 19 e-mail:

Sekretarz Gminy – Joanna Bryś 
tel. 34/ 3595-072 wew.40 e-mail: sekretarz@rudniki.pl

Skarbnik Gminy – Beata Wolf-Morawiak
tel. 34/ 3595-072 wew. 16, e-mail:

 

REFERATY

Sekretariat – Joanna Dwornik
tel. 34/ 3595-072 wew. 11 lub 34/ 3595-093
fax. 34/ 35 95 013
e-mail:

Inspektor Ochrony Danych – Joanna Dwornik
tel. 34/ 35 95 072 wew. 11
e-mail:

Ewidencja ludności - w zastępstwie: Sandra Pakuła
tel. 34/ 3595-072 wew. 22, e-mail:

Obsługa Rady Gminy, kadr, wyborów - Monika Włoch
tel. 34/ 3595-072 wew. 22, e-mail:

Ewidencja działalności gospodarczej – Mariola Jurczyk
tel. 34/ 3595-072 wew. 37, e-mail:

Informatyk – Daniel Pilak
tel. 34/ 3595-072 wew. 30, e-mail:

Zastępca Kierownika USC – Joanna Bryś
tel. 34/ 3595-072 wew. 40

Edyta Wojtuń, tel. 34/ 3595-072 wew. 15
Katarzyna Janicka, tel. 34/ 3595-072 wew.15
Magdalena Pietras, tel. 34/ 3595-072 wew. 21
Barbara Preś, tel. 34/ 3595-072 wew. 21
Joanna Tylska, tel. 34/ 3595-072 wew.21

Wymiar podatków - Beata Kubacka, tel. 34/ 3595-072 wew.23, e-mail:

Księgowość podatkowa - Anna Lewandowska i Anna Namyślak,
tel. 34/ 3595-072 wew.23, e-mail:

Drogi - Łukasz Wicher
tel. 34/ 3595-072 wew.24, e-mail:

Wodociągi – Sekcja usług komunalnych – Kierownik: Łukasz Sykulski
tel. 34/ 3595-057, kom. 607-605-634, e-mail:  

Zgłaszanie awarii – Eugeniusz Kaczmarek
tel. kom. 501-825-039

Opłaty za wodę i ścieki - Inkasent: Mariusz Knetki
tel. 34/ 3595-072 wew. 37, e-mail:  

Gospodarka odpadami – Marta Garncarek
tel. 34/ 3595-072 wew.25, e-mail:

Gospodarka nieruchomościami – Anna Kępińska, Marlena Augustyniak, Anna Rychel
tel. 34/ 3595-072 wew.18, e-mail:

Zagospodarowanie przestrzenne gminy – Beata Nowakowska-Fałat
tel. 34/ 3595-072 wew.20, e-mail:

Wycinka drzew, opieka nad zwierzętami, zarządzanie kryzysowe, OSP –  Paulina Rosak
tel. 34/ 3595-072 wew.25, e-mail:

Promocja, rozwój gminy, rozwój przedsiębiorczości, Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości:

Adam Wiktor  tel. 34/ 3595-072 wew. 14
Piotr Piekarczyk tel. 34/ 3595-072 wew. 14
Joanna Waleszczyk tel. 34/3595-072 wew. 14

Zamówienia publiczne - Małgorzata Gajda 
tel. 34/ 3595-072 wew. 24, e-mail:  

Kierownik referatu, księgowa budżetowa – Aleksandra Białkowska
tel. 34/ 3595-072 wew. 17 e-mail:

Aleksandra Krzemińska, tel. 34/ 3595-072 wew. 17
Ewa Gorąca, tel. 34/ 3595-072 wew. 17
Jolanta Zimnowoda, tel. 34/ 3595-072 wew. 28
Barbara Ośródka, tel. 34/ 3595-072 wew. 28

Wersja XML