Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz sołectw

Na terenie Gminy Rudniki znajdują się następujące sołectwa:
(Obok nazwy sołectwa podajemy również imiona i nazwiska sołtysów)

Bobrowa - Dorota Jasińska solectwo.bobrowa@rudniki.pl
Bugaj - Małgorzata Dybich  
Cieciułów - Małgorzata Małolepsza solectwo.cieciulow@rudniki.pl
Chwiły - Bożena Chęcińska solectwo.chwily@rudniki.pl
Dalachów - Katarzyna Kałwak  
Faustianka - Bożena Glapińska solectwo.faustianka@rudniki.pl
Janinów - Mateusz Kot solectwo.janinow@rudniki.pl
Jaworek - Bogdan Stachera solectwo.jaworek@rudniki.pl
Jaworzno - Zdzisława Pawlaczyk solectwo.jaworzno@rudniki.pl
Jelonki - Krystyna Wolna solectwo.jelonki@rudniki.pl
Julianpol - Ryszard Molski solectwo.julianpol@rudniki.pl
Kuźnica - Beata Matuszczyk  
Łazy - Leokadia Malinowska solectwo.lazy@rudniki.pl
Młyny - Elżbieta Pałyga  
Mirowszczyzna - Agnieszka Harmazy-Zaręba solectwo.mirowszczyzna@rudniki.pl
Mostki - Agata Krzykowiak solectwo.mostki@rudniki.pl
Odcinek - Roman Jabłoński solectwo.odcinek@rudniki.pl
Porąbki - Krystyna Wcisło  
Rudniki - Ewa  Sarowska solectwo.rudniki@rudniki.pl
Słowików - Michał Włoch solectwo.slowikow@rudniki.pl
Żytniów - Ewa Napieraj solectwo.zytniow@rudniki.pl


Pozostałe miejscowości naszej Gminy są przyporządkowane następująco:

Sołectwo Miejscowości
Bugaj Borek, Nowy Bugaj, Stary Bugaj
Cieciułów Brzeziny Cieciułowskie, Stawki Cieciułowskie
Jaworzno Jaworzno Bankowe
Jelonki Banasiówka, Kuźnica Żytniowska, Wytoka
Mostki Polesie
Rudniki Teodorówka
Żytniów Bliźniaki, Pieńki, Hajdamaki, Ignachy,
Stawki Żytniowskie, Żurawie

 

Wersja XML