Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mostenka - Czechy

Strona internetowa mikroregionu Mostenka: www.mostenka.cz
 

Współpracę pomiędzy Gminą Rudniki a Mikroregionem Mostenka zapoczątkował e-mail z października 2006 roku. Autorem zaproszenia dot. realizacji wspólnych projektów w nowym okresie programowania 2007-2013 była Marie Zlamalova (Czechy). Po wymianie niezbędnych informacji doszło do pierwszego spotkania Andrzeja Pyziaka - Wójta Gminy Rudniki i Zdenka Vrany - Przewodniczącego Dobrowolnego svazku obci mikroregionu Mostenka. To właśnie w Ołomuńcu podpisano pierwszą deklarację współpracy na realizację projektu „Wymiana doświadczeń w zakresie turystyki pomiędzy Gminą Rudniki a Mikroregionem Mostenka”. Dnia 21.12.2006 roku złożony projekt do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad uzyskał dofinansowanie.

W czerwcu 2007 roku ramach w/w projektu odbyła się pierwsza wizyta studyjna w Mikroregionie Mostenka. Grupy robocze prowadziły rozmowy z m.in.: strażakami, sportowcami, nauczycielami, rolnikami na temat kierunków rozwoju turystyki w obu regionach. Zaprezentowano największe atrakcje turystyczne mikroregionu, nowo powstałą asfaltową ścieżkę rowerową oraz inne szlaki rowerowe. Atrakcją dnia były zawody sportowo pożarnicze z udziałem kilkunastu gmin czeskich.

W dniach 24-26 sierpnia 2007 roku do gminy Rudniki przybyła delegacja z Mikroregionu Mostenka. Podczas jazdy rowerowej zwiedzali zabytki i najciekawsze zakątki gminy. Kolejny dzień rozpoczęła konferencja turystyczna, podczas której wypracowano kilka ciekawych pomysłów. Następnie udano się do przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsa „DASTA” w Janinowie, gdzie prezentowano zastosowanie nowych technologii. Dzięki uczestnictwu w festynie odbywającym się przy gimnazjum w Rudnikach mieli możliwość poznania zwyczajów, kultury oraz kuchni lokalnej naszej gminy.

Kolejne spotkanie pomiędzy samorządami odbyło się w dniach 4-6 lipca 2008 roku na Międzynarodowych Zawodach Drwali w Bobrowie. Oprócz rozmów nt. przyszłego projektu „Aktywizacja gospodarcza Gminy Rudniki i Mikroregionu Mostenka”, czescy goście oglądali zmagania drwala z Mostenki. Głównym celem wizyty było jednak podpisanie porozumienia partnerskiego. Dnia 6 lipca 2008 roku w imieniu Gminy Rudniki – Andrzej Pyziak oraz Mikroregionu Mostenka – Zdenek Wrana parafowali deklarację partnerską. Zawiera ona działania na rzecz wymiany w sferze kultury, edukacji, przedsiębiorczości, sportu i rozwijania dwustronnych przyjacielskich kontaktów.
 

Porozumienie partnerskie.jpeg

W ramach wspomnianej współpracy zrealizowano kilkanaście projektów z zakresu m.in. przedsiębiorczości, historii, kultury, turystyki, sportu, pożarnictwa, edukacji, malarstwa, fotografii czy ochrony środowiska naturalnego. Na inicjatywy te uzyskano wsparcie ze środków unijnych.

Wersja XML