Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminy partnerskie

Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Gmina Rudniki rozpoczęła współpracę z partnerami zagranicznymi. Pierwszym partnerem była dość odległa od Rudnik miejscowość Nasaker leżąca w Szwecji. Wszystko zaczęło się od współpracy strażaków OSP i dzięki tym kontaktom doszło już po 2 latach do oficjalnego zawarcia partnerstwa z przepięknie położonym nad rzeką miastem Solleftea.

Kolejne porozumienie o partnerstwie podpisaliśmy ze słowacką gminą Soblahov dzięki corocznym spotkaniom na Międzynarodowych Zawodach Drwali w Bobrowie.

Nieco później, bo w 2007 roku podczas uroczystych obchodów 610-lecia Rudnik zawarta została umowa partnerska z niemiecką gminą Failitzsch, a już rok później w 2008 roku kolejnym naszym partnerem był Mikroregion Mostenka z Czech.

 

Podpisane porozumienia partnerskie:

 

1. Gmina Sollefteå - Szwecja 
 

- grudzień 2002 rok

 

2. Gmina Soblahov - Słowacja 

 

- listopad 2004 rok

 

3. Gmina Feilitzsch - Niemcy 
 

- maj 2007 rok

 

4. Mikroregion Mostenka - Czechy 

- lipiec 2008 rok

 Gmina Rudniki utrzymuje również żywe kontakty z

Wersja XML