Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oszczędności w gminie Rudniki w zakupie i dystrybucji energii elektrycznej

   Na przełomie listopada i grudnia 2012 roku został przeprowadzony przetarg na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej z terenu LGD „Górna Prosna”. W skład grupy weszło pięć gmin tj. Byczyna, Praszka, Gorzów Śląski, Radłów oraz Rudniki (lider grupy). Podjęli oni inicjatywę i przy wsparciu firmy „newpawer” z Warszawy specjalizującej się w profesjonalnym doradztwie energetycznym uzyskali znaczne oszczędności na zakupie oraz dystrybucji energii elektrycznej.

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań są wymierne i przedstawiają się następująco:
- umowa sprzedaży energii elektrycznej z najtańszym sprzedawcą,
- gwarancja stałych cen zakupu energii do końca 2014 r.,
- brak opłaty handlowej,
- optymalnie dobrane parametry dystrybucji energii elektrycznej.

Wynegocjowane ceny w wyniku postępowania przetargowego:
2013 rok
- oświetlenie uliczne - 233,40 zł/MWh tj. o 104,10 zł/MWh mniej niż ceny dotychczasowe
- pozostałe obiekty - 238,00 zł/MWh tj. o 90,10 zł/MWh mniej niż ceny dotychczasowe

2014 rok
- oświetlenie uliczne - 246,00 zł/MWh
- pozostałe obiekty - 249,50 zł/MWh

Koszt zakupu energii oraz usług dystrybucji przedstawia się następująco:
przed optymalizacją po optymalizacji
34% - zakup energii
66% - koszt usługi dystrybucji 40% - zakup energii
60% - koszt usługi dystrybucji

Gmina Rudniki zaoszczędzi w ciągu dwóch lat kwotę ok. 245 tys. zł na zakupie i dystrybucji energii elektrycznej.

9 stycznia 2013 roku w Rudnikach odbyła się spotkanie z udziałem mediów oraz zainteresowanych gmin, podsumowujące wyniki przeprowadzenia postępowania przetargowego, podczas której firma „newpawer” zaprezentowała korzyści wynikające z utworzenia Grupy Zakupowej.
Z działań tych wynika, że wspólne przedsięwzięcie przyniosło wymierne korzyści.

Gminy podjęły decyzję, iż po roku realizacji obecnie zawartych umów z zakładem energetycznym ponownie rozpatrzą możliwość wspólnego negocjowania cen na kolejne dwa lata 2015-2016.

Brak opisu obrazka

Wersja XML