Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego - II tura

K O M U N I K A T

Informujemy, że sprzedaż węgla w Gminie Rudniki w roku 2023 będzie realizowana na dotychczas obowiązujących zasadach, uwzględniając pierwszeństwo zakupu przez osoby, które złożyły wniosek na okres do 31 grudnia 2022, lecz nie udało się im tego zakupu zrealizować z uwagi na brak węgla z kopalni. 

Wnioski o zakup węgla  można składać od 02.01.2023r.  do 15.01.2023 r.

WNIOSKI       SKŁADAJĄ     TYLKO     OSOBY,    KTÓRE     
DO  TEJ   PORY  JESZCZE   GO    NIE     SKŁADAŁY

Osoby,  które w 2022 roku  wnioskowały o zakup węgla w dwóch   turach, 
tzn. 2 x po 1,5 tony,   NIE MUSZA powtórnie składać takiego wniosku

UWAGA ! W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony będzie  uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu jednak nie więcej niż 3 tony.

Gdzie złożyć wniosek?

    Link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zryczaltowany-dodatek-energetyczny/GminaRudniki

Wnioski dostępne są w wersji elektronicznej i papierowej (do pobrania w punkcie obsługi w holu urzędu);

Załączniki:
PDFWniosek.pdf (171,56KB)
DOCXWniosek.docx (45,82KB)
 

Wersja XML