Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ŁOŚ 2012

Ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców "ŁOŚ-2012"

Jak co roku od 6 lat w ostatni weekend maja odbyło się kolejne już 6-te spotkanie krótkofalowców "ŁOŚ -2012". Może ktoś zapytać: dlaczego ŁOŚ?

Odpowiedź jest bardzo oczywista. Wybraliśmy na nasze spotkania miejsce na górce koło wsi Jaworzno nazywanej "górką papierkową". Miejsce to ma dwa charakterystyczne wyróżniki. Pierwszym jest taki, że wzgórze o wysokości 258 m n.p.m. jest najwyższym w okolicy. Drugim wyróżnikiem jest znajdujący się na tym wzgórzu punkt styczności trzech województw: Łódzkiego, Opolskiego i Śląskiego. Stąd też nazwa naszych spotkań "ŁOŚ". Pomysłodawcami tych spotkań byli koledzy krótkofalowcy z Wielunia oraz z okolic Rudnik, a także z województwa Śląskiego z miejscowości Przystajń. Bezsprzecznie jedną z głównych postaci, zawsze aktywnie włączających się w organizację naszych spotkań jest Marek Czarnecki SP9UO mieszkaniec Przystajni.

Pomysłodawcy upodobali sobie to miejsce na zawody krótkofalarskie. Jest do tego celu wprost idealne. Nie ma tam zakłóceń przemysłowych, a i lokalizacja z innych względów jest jedną z lepszych.

Pierwsze spotkanie odbyło się w 2007 roku, jeszcze bez rozgłosu i wsparcia ze strony Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Zgromadziło ono ok. 150 uczestników głównie z trzech wymienionych wyżej województw.

Wówczas organizatorzy zachęceni przeze mnie postanowili wystąpić o pomoc finansową i organizacyjną do prezydium ZG PZK. Pomoc taka została udzielona i jest udzielana corocznie od 2008 roku począwszy. Od tego czasu PZK zajmuje się także stroną medialną spotkań, ogłaszając o ich organizacji oraz informując o ich przebiegu we wszystkich dostępnych publikatorach w tym w miesięczniku "Świat Radio".

Od tego czasu z roku na rok ilość uczestników spotkań wzrasta systematycznie od ok. 500 w 2008 roku do ponad 1200 w 2012. To dużo jak na spotkania plenerowe bez stałego zaplecza logistycznego. Spotkania nasze mają charakter nie tylko towarzyski. Głównym aspektem jest wymiana doświadczeń i doszkalanie się wzajemne. Od początku głównym elementem jest namiot prelekcyjny, w którym można dowiedzieć się wszystkiego co niesie krótkofalarska rzeczywistość. Dla nie krótkofalowców natomiast istotnym jest możliwość zapoznania się z naszym hobby poprzez obserwację pracy radiostacji, a także informacje uzyskiwane od obecnych na spotkaniu doświadczonych krótkofalowców.

I tak przeszliśmy do promocji krótkofalarstwa. Ale czy tylko? Otóż swoistym fenomenem jest organizacja spotkań w tzw. "szczerym polu" i promowanie rejonu spotkań w tym gminy Rudniki i powiatu Olesno. Obecnie trudno by było znaleźć wśród krótkofalowców Rzeczypospolitej oraz ich rodzin i znajomych kogoś kto nie wie gdzie znajduje się gmina Rudniki, co ma do zaoferowania i jakie możliwości daje krótkofalowcom dzięki przychylności Pana Wójta oraz Starosty Powiatu Olesno. Jest w tym także aspekt merkantylny, a mianowicie, na wiele dni przed spotkaniem i po nim wszystkie miejsca w okolicznych pensjonatach i zajazdach, a także gospodarstwach agroturystycznych są zajęte. Okoliczne sklepy, restauracje i zajazdy odnotowują znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży swych usług, co oczywiście przekłada się na podatki.

Wygląda na to, że wszyscy są zadowoleni. Ale to jeszcze nie koniec. Na mocy umowy podpisanej w 2010 roku pomiędzy Panem Andrzejem Pyziakiem wójtem gminy Rudniki, Piotrem Skrzypczakiem prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców, nasze stowarzyszenie otrzymało w nieodpłatne użytkowanie kawałek ziemi na rzeczonej górce. Pojawił się wówczas pomysł budowy ośrodka szkoleniowo-sportowego PZK. Przedsięwzięcie bardzo odważne i trudne do zrealizowania, ale możliwe. W chwili pisania niniejszego artykułu oczekujemy na określenie warunków zabudowy. W każdym razie o ile przystąpimy do realizacji tego pomysłu, powstający obiekt będzie znaczącym elementem dla całego rejonu. Wówczas stanie się możliwym permanentne organizowanie tamże spotkań, szkoleń, startów w zawodach, a także tematycznych krótkofalarskich koloni i półkolonii dla dzieci. Zyskają na tym nie tylko krótkofalowcy, ale i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Wtedy gmina Rudniki i wieś Jaworzno staną się znane nie tylko w Polsce, ale i daleko w świecie. Bo przecież krótkofalowcy są wszędzie, a łączność przez nas realizowana nie jest uzależniona od żadnych czynników zewnętrznych po za warunkami rozchodzenia się fal radiowych co określamy jako propagacja.

W drugiej części niniejszego artykułu powrócę do tegorocznego ŁOŚ-a. Spotkanie odbyło się w dniach 25-27 maja 2012. Wymarzona na takie spotkanie pogoda była pośrednią przyczyną rekordowej frekwencji, która przekroczyła 1200 uczestników. Impreza była zainaugurowana już w piątek 25 maja po południu naradą i podsumowaniem 3 dniowego szkolenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oleśnie. Najważniejszą osobą był Pan Jan Kus Starosta powiatu Oleśno. Jako goście uczestniczyliśmy w tym spotkaniu razem z Markiem Czarneckim SP9UO głównym organizatorem tegorocznego ŁOŚ-a. Rozmowy dotyczyły dalszego pogłębiania współpracy pomiędzy starostwem powiatowym, a krótkofalowcami, która układa się z roku na rok coraz lepiej.

W sobotę 26 maja od godz.11.00 odbywała się zasadnicza część spotkania. Podczas niej poza inauguracją i wystąpieniami organizatorów, oraz gości w osobach wójta gminy Rudniki oraz prezydenta Wielunia było na co popatrzeć i czego posłuchać. Do najciekawszych elementów nie koniecznie stricte krótkofalarskich należały pokazy ratownictwa drogowego w wykonaniu PSP z Olesna i OSP z Rudnik oraz start balonu meteorologicznego Stowarzyszenia "Copernicus Project" z Torunia. Balon wzniósł się na wysokość ponad 30 km czyli do granicy kosmosu. To był piękny widok, jak napełniony helem balon szybował wysoko w błękitne niebo. Balon zabrał ze sobą kapsułę, a w niej różne urządzenia w tym radiowe. Dla krótkofalowców oznaczało to możliwość przeprowadzenia łączności na falach ultrakrótkich z odległymi częściami kraju oraz z Niemcami, a nawet z Francją.

Spotkanie miało także aspekt towarzyski i handlowy. Ogromna giełda umożliwiała radioamatorom i krótkofalowcom zaopatrzenie w większość poszukiwanych urządzeń oraz elementów do ich budowy, a także wyposażenia.
ŁOŚ-2012 przeszedł do historii. Zapraszamy za rok.

Tekst/Fot.: Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK.

PICT0125.jpeg PICT0103.jpeg PICT0094.jpeg IMG_0766.jpeg

 

 

 

Wersja XML