Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POGROMCY CZADU

Bezpieczny dom-bezpieczna zima.

W dniu 8 października 2022 roku w Sali Sołeckiego Domu Spotkań w Mostkach odbyło się spotkanie z mieszkańcami Mostek, Polesia, Mirowszczyzny, Słowikowa oraz Jaworzna Poduchownego. Tematem przewodnim spotkania było zagrożenie życia wywołane czadem. Oprócz mieszkańców ww. miejscowości w spotkaniu uczestniczyli Druhowie z OSP w Mostkach, Komendant Gminny druh Bronisław Maryniak oraz Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie mł. bryg. Mariusz Koziński, który przeprowadził prelekcję w ramach Społecznej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”. Prelekcja stanowiła jeden z elementów realizacji projektu jaki druhowie z OSP w Mostkach w ramach grupy nieformalnej pn. „Pogromcy czadu” przygotowali. Projekt nosił nazwę „Bezpieczny dom – bezpieczna zima”, na jego realizację druhowie pozyskali fundusze z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO”. Z pozyskanych funduszy zostały zakupione czujki czadu, które zostały nieodpłatnie przekazane mieszkańcom. Wszystkie te działania idealnie wypełniały założenia kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”.  Pozyskane fundusze pozwoliły na zakup i przekazanie 150 czujników dla 150 rodzin z w/w miejscowości. W ramach spotkania z mieszkańcami druhowie z OSP w Mostkach wspólnie z mł. bryg. Mariuszem Kozińskim dodatkowo przypomnieli uczestnikom spotkania zasady udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie ww. działania nacechowane były troską o bezpieczeństwo mieszkańców. Składamy serdeczne podziękowania dla PSP w Oleśnie za udzielone wsparcie i pomoc w realizacji projektu, a mieszkańcom za udział w spotkaniu oraz życzymy wszystkim bezpiecznej zimy.

                                                                                                              „Pogromcy czadu”    

                                                                                                                                    Druhowie z OSP w Mostkach

Mostki-Pogromcy czadu 1.jpegMostki-Pogromcy czadu 2.jpegMostki-Pogromcy czadu 3.jpegMostki-Pogromcy czadu 4.jpeg

Wersja XML