Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

K O M U N I K A T
 

Szanowni Mieszkańcy, Urząd Gminy w Rudnikach zbiera dane dotyczące zapotrzebowania na węgiel dla gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla w ramach „zakupu preferencyjnego”
 

W Sejmie RP trwają prace nad ustawą o „dystrybucji węgla” przez samorządy. Chcąc ułatwić mieszkańcom gminy dostęp do tańszego węgla, Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański  podjął decyzję o włączeniu naszego samorządu w tę akcję.

W związku z tym przystępujemy do oszacowania ilości węgla do zamówienia dla naszych Mieszkańców. Każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie Gminy Rudniki, które zainteresowane jest kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę, może zgłosić zapotrzebowanie na konkretną ilość węgla i jego rodzaj:

Zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel należy przekazywać  do 28 października do godz. 15.00.

Zgłoszenia można dokonać:

– elektronicznie poprzez poniższy formularz: 

Formularz  zapotrzebowania na węgiel - !! NIEAKTYWNY !!

– e-mailowo na adres: gmina@rudniki.pl;

osobiście – Urząd Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325  Rudniki w godz. 7.30 – 15.00 (poniedziałki, środy, piątki)  w godz. 7.30-16.00 (wtorki, czwartki) poprzez złożenie papierowej wersji formularza do skrzynki podawczej ustawionej w holu Urzędu Gminy w Rudnikach lub w Gminnym Ośrodku Pomocy w Rudnikach.

Informacje pod numerem telefonu:   34 3595 072

Wymagane dane, które należy przekazać:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania, numer telefonu

3) rodzaj węgla (groszek – ekogroszek, orzech, miał),

4) ilość potrzebnych ton ( max.3 tony na gospodarstwo domowe z czego 1,5 tony do 31.12.2022 roku i 1,5 tony od 01.01.2023 roku)

5) podać główne źródło ogrzewania.

Informujemy, że zgodnie z projektem ustawy  z dnia 20 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

 

                                                                                                                                       Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                                                     /-/ Grzegorz Domański

 

 

 

 

 

 

Wersja XML