Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada i władze gminy

WŁADZE GMINY RUDNIKI:

Grzegorz Domański - wójt na stronę.jpeg

Wójt
mgr Grzegorz Domański

Od urodzenia mieszka w gminie Rudniki. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu matematyki oraz z  informatyki i zarządzania. Przez ostatnie 11 lat był dyrektorem szkoły  podstawowej.  Od  wielu  lat  działał  w  samorządach,  m.in. jako  radny gminny oraz radny  powiatowy.
Ma także doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych (przygotował i realizował kilka projektów w branży oświatowej).

e-mail:

Zdjęcie.jpeg

Zastępca Wójta 

mgr inż. Anna Sekienda

Ukończyła 5-letnie, jednolite studia stacjonarne na Politechnice Opolskiej, na kierunku Inżynieria Środowiska, uzyskując tytuł  magistra  inżyniera. Urodziła i wychowała się w Janinowie. Od  2006 r.  nieprzerwanie  aktywna  zawodowo.  Dotychczas  pracowała w sektorze prywatnym, zdobywając doświadczenie, z czego największe dotyczy Zamówień Publicznych, głównie z obszaru drogownictwa.

e-mail:  zastepcawojta@rudniki.pl 

 

Asia.png

Sekretarz Gminy

mgr inż. Joanna Bryś

Absolwentka  Akademii  Rolniczej im. Augusta  Cieszkowskiego  w  Poznaniu.Ukończyła  także studia podyplomowe  z  zakresu zarządzania
i administracji. Od 2011 roku mieszka na stałe na terenie gminy Rudniki. Przez 8 lat zdobywała doświadczenie zawodowe w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach, a przez ostatnie dwa lata pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Od 2015 roku jest członkiem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Górna Prosna, gdzie pełni funkcję skarbnika. 

e-mail:  sekretarz@rudniki.pl

Ola5a.jpeg

Skarbnik

mgr inż. Beata Wolf-Morawiak

Ukończyła jednolite  studia stacjonarne na Politechnice Opolskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing,  a  następnie studia  podyplomowe
na Uniwersytecie Opolskim, kierunek Rachunkowość i controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości i finansów zdobyła pracując w służbach finansowych sektora prywatnego. Z Gminą Rudniki związana zawodowo od roku 2006. Funkcję Skarbnika Gminy pełni od roku 2014.

RADA GMINY RUDNIKI

J. Marchewka.jpeg

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jarosław Marchewka

Nieprzerwanie od roku 1998 pełni funkcję Radnego Gminy Rudniki. W V kadencji (2006-2010) był Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Funkcję Przewodniczącego pełni po raz pierwszy. Jest nauczycielem historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach. Został nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Opolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Jest członkiem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Prowadzi zajęcia gry w szachy dla dzieci i młodzieży.

Przewodniczący rady pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Rudnikach w każdy wtorek od 15.00 do 16.00 i w każdy czwartek od 15.00 do 16.00


Rada Gminy.jpeg

LISTA RADNYCH (w kolejności wg okręgów)

Nr okręgu Nazwisko i imię
1 Sowa Damian
2 Pakuła Henryk
3 Woźny Mirosław
4 Dwornik Grzegorz
5 Materak Andrzej
6 Klimek Honorata
7 Włóka Karol
8 Marchewka Jarosław
9 Stanek Mariusz
10 Kaczmarek Bogusława
11 Orzeszyna Ewa
12 Szczęsna-Kałwak Aneta
13 Zaręba Dariusz
14 Wojtal Katarzyna
15 Lach Anna

W skład Rady Powiatu Oleskiego z terenu naszej gminy wchodzą:

Belka Stanisław
Rasztar Piotr

Wersja XML