Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Publiczny Transport Zbiorowy

dazzle (1).jpeg

Informujemy, że na terenie Gminy Rudniki realizowane są usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy  nr XXIII/187/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku obowiązują następujące ceny biletów:

 1. Bilet jednorazowy normalny pełnopłatny na trasie o długości do 10 km – 3,50 zł brutto.
 2. Bilet jednorazowy normalny pełnopłatny na trasie o długości powyżej 10 km – 4,50 zł brutto.
 3. Bilet miesięczny normalny pełnopłatny – 100 zł brutto.
 4. Bilety jednorazowe i miesięczne ulgowe – wysokość ulg zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 295 z późn. zm.)

 

„Bezpłatny dojazd dla seniora w Gminie Rudniki”

Ponadto informujemy, że ww. przewóz autobusowy obejmuje gminny program pod nazwą „Bezpłatny dojazd dla seniora w Gminie Rudniki” .
Z tej formy przewozów korzystać mogą mieszkańcy naszej gminy, którzy ukończyli  60 rok życia i posiadają OPOLSKĄ KARTĘ SENIORA. W ramach ww. usług gmina zapewni bezpłatny transport  dla seniorów, celem ułatwienia dostępu do usług opieki zdrowotnej, usług administracyjnych oraz innych usług oferowanych na terenie Gminy Rudniki.

Osoby zainteresowane wyrobieniem „Karty seniora” zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach.
Niezbędne informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 34 3595072 wew. 34.

Karta wydawana jest bezpłatnie.

Materiał filmowy na temat utworzonej gminnej komunikacji dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=NYxxtauz-pk.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Linia nr1 Borek-Mirowszczyzna.jpegLinia nr2 Mirowszczyzna-Rudniki.jpegLinia nr3 Jelonki-Rudniki.jpegLinia nr4 Rudniki-Dalachów.jpegLinia nr5 Dalachów-Rudniki.jpegLinia nr6 Bobrowa-Rudniki.jpeg

Załączniki:
PDFLinia nr1 Borek-Mirowszczyzna.pdf (99,96KB)
PDFLinia nr2 Mirowszczyzna-Rudniki.pdf (54,67KB)
PDFLinia nr3 Jelonki-Rudniki.pdf (82,13KB)
PDFLinia nr4 Rudniki-Dalachów.pdf (65,07KB)
PDFLinia nr5 Dalachów-Rudniki.pdf (54,74KB)
PDFLinia nr6 Bobrowa-Rudniki.pdf (76,63KB)
 

Wersja XML