Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLII SESJA RADY GMINY RUDNIKI

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2022 roku /wtorek/ o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Rudnikach odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Rudniki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XLII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego – projekt uchwały Nr XLII/343/2022;

b/ w sprawie przystąpienia do realizacji programu powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać” – projekt uchwały Nr XLII/344/2022;

c/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rudniki, a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu – projekt uchwały Nr XLII/345/2022;

d/ zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – projekt uchwały
Nr XLII/346/2022;

e/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2022 roku” – projekt uchwały Nr XLII/347/2022;

f/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok – projekt uchwały Nr XLII/348/2022;

g/ w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki w ramach pomocy de minimis – projekt uchwały Nr XLII/349/2022.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Transmisja z sesji dostępna pod linkiem: Transmisja na żywo

 

Wersja XML