Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Informujemy, że zakończono roboty instalacyjne przy rozbudowie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rudniki.
Sukcesywnie i w miarę możliwości rozbudowywana jest sieć oświetlenia ulicznego, szczególnie o miejsca, które z uwagi na niedostateczne oświetlenie stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa Mieszkańców i wszystkich użytkowników dróg.

Ostatnio wykonane prace polegały na zabudowie przewodu zasilającego i opraw oświetleniowych LED na słupach energetycznych Przedsiębiorstwa TAURON wraz z niezbędnym osprzętem:  szafki ze sterownikami, bezpieczniki, przewód neutralny.

Rezultatem prac jest oświetlenie drogowe w miejscowościach:

Po zakończeniu formalności odbiorów przez TAURON, zawarciu umów dystrybucji i sprzedaży energii nastąpi uruchomienie instalacji. Wykonawcą robót była Firma „INSTAL” Marian Janas. Przedsięwzięcie wartości 78 131,27 zł zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Rudniki.

Wykonane oświetlenie z pewnością poprawi warunki bezpieczeństwa na lokalnych drogach dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynie na poprawę estetyki miejscowości i komfortu życia Mieszkańców.

Bliźniaki1.jpeg Rudniki, ul.Piaskowa.jpeg Żytniów - Stary Bugaj.jpeg

Stawki Żytniowskie.jpeg

 

Wersja XML