Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TRWAJĄ PRACE NA BUDOWIE DROGI KUŹNICA-DALACHÓW


Droga Kuźnica-Dalachów 1.jpeg
 

Trwają prace związane z budową drogi Kuźnica-Dalachów. Wykonano już roboty ziemne związane z korytowaniem pod warstwy nawierzchni oraz wymianę gruntu. Obecnie wykonywana jest warstwa odsączająca, a następnie będzie stabilizowane podłoże ( spoiwami hydraulicznymi).
Układanie warstw podbudowy z kruszyw i nawierzchni asfaltowych planowane jest na przełom sierpnia i września. W trakcie robót związanych z układaniem warstw podbudowy i nawierzchni mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu.

 

 

Wykonawcą robót jest firma OLS z sp. z o.o. z Lublińca.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 1 865 000 zł.
Na realizację inwestycji Gmina Rudniki pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa opolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 475 000 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Rudniki.

Wersja XML