Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOLEJNE LAMPY HYBRYDOWE

 

W ostatnich dniach lipca br. zostały zamontowane kolejne lampy zasilane energią odnawialną. Oświetlenie wykonane w ostatnich latach okazało się na tyle skuteczne, że działania w zakresie rozbudowy sieci wolnostojących lamp są kontynuowane.

Własne źródło zasilania umożliwia montaż lamp niezależnie od występowania infrastruktury energetycznej, dzięki czemu jest możliwość doświetlenia miejsc problematycznych -wskazanych przez mieszkańców gminy. Dodatkowym atutem - bardzo istotnym w chwili obecnej - jest samowystarczalność energetyczna.       

W bieżącym roku zamontowano ogółem 18 lamp, z czego 13 szt. zakupionych z budżetu Gminy Rudniki a 5szt. w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i Gminnego Programu Odnowy Wsi. Koszt zakupu lamp wyniósł 111 000,00 zł.

 

Lampy hybrydowe LED z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową – 10 szt. w lokalizacji:

Jaworzno 2 lampy przy drogach dojazdowych                         

Jaworzno Bankowe przy drodze w kierunku Cieciułowa

Julianpol Kąty skrzyżowanie z drogą na Zapłocie                

Janinów – przystanek komunikacyjny w kierunku Wielunia   

Rudniki – skrzyżowanie ul. Wieluńskiej z drogą dojazdową do Młynów                 

Mirowszczyzna – skrzyżowanie drogi od wysypiska z główną

Cieciułów skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą dojazdową

Słowików skrzyżowanie z drogą na Polesie

Słowików w sąsiedztwie posesji 19a

 

Lampy solarne LED z panelem fotowoltaicznym – 8 szt. w lokalizacji:

Rudniki -  ul. Krótka

Rudniki -  ul. Przechodnia

Łazy – przy posesjach 3A – 4

Jaworzno Bankowe przed wiaduktem

Jaworzno OSP

Brzeziny przy posesji nr 1                                     

Cieciułów przy posesji nr 134       

Chwiły OSP.  
 

Podsumowując działania z poprzednich lat, na terenie naszej gminy znajduje się już łącznie 51szt. lamp zasilanych energią odnawialną! Zastosowane rozwiązanie jest świetną  alternatywą dla tradycyjnego oświetlenia ulicznego zasilanego energią elektryczną. Oprócz niskich kosztów eksploatacji i konserwacji największą korzyścią jest wyeliminowanie opłat za energię elektryczną i obniżenie emisji dwutlenku węgla. 

3.jpeg   CHWIŁY SOŁECKAa.jpeg   MIROWSZCZYZNAa.jpeg   SŁOWIKÓW SKRZYŻOWANIEa.jpeg   SŁOWIKÓW SOŁECKAa.jpeg

2.jpeg   JANINÓWa.jpeg

Wersja XML