Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strażackie jubilatki w Gminie Rudniki

Jubileusz istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej, to moment niezwykle ważny dla strażackiej społeczności. Pokazuje, że mimo lat zapał strażaków nie gaśnie i nie brakuje im chęci do niesienia pomocy bliźnim w potrzebie o każdej porze dnia i nocy. W bieżącym roku obchodziliśmy aż dwa jubileusze naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych! A są to:

-110- lecie OSP Cieciułów

-100- lecie OSP Jaworzno

Jako pierwsza swoje święto uczciła jednostka OSP Cieciułów. 25 czerwca odbyła się uroczysta msza święta w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Cieciułowie który zapełniony był strażackimi pocztami sztandarowymi. Następnie po przejściu na plac przy remizie w Cieciułowie nastąpiło przekazanie jednostce nowego sztandaru oraz przybicie gwoździ do drzewca. Strażacy odbierając sztandar, przysięgli dbać o jego honor. Jest on szczególnym wyróżnieniem za służbę i uhonorowaniem działań w zakresie ratowania życia i mienia, a także symbolem zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby na rzecz dobra mieszkańców przez strażaków ochotników. Następnie wyróżnieni zostali zasłużeni dla jednostki strażacy poszczególnymi odznaczeniami:

 Srebrny medal „za zasługi dla pożarnictwa”:

dh Grzegorz Sykuła

 Odznaka „Strażak wzorowy”:
1. dh Sylwia Napieraj
2. dh Wiktor Gajek
3. dh Piotr Kubacki
4. dh Patryk Tronina

Odznaczenie „za wysługę lat”:
1. dh Robert Ferenc – 40 lat
2. dh Tadeusz Namyślak- 30 lat
3. dh Ireneusz Ochota- 30 lat
4. dh Ośródka Marcin- 30 lat
5. dh Zygfryd Mielczarek- 25 lat
6. dh Henryk Sykuła- 20 lat
7. dh Grzegorz Sykuła- 20 lat
8. dh Grzegorz Polak- 10 lat
9. dh Michał Wiendłocha- 10 lat
10. dh Paweł Gęziak- 10 lat
11. dh Krzysztof Sykuła- 10 lat
12. dh Kamil Ryszczyk- 10 lat
13. dh Fabian Łęgosz- 10 lat
14. dh Mateusz Porębski- 10 lat
15. dh Marzena Porębska- 10 lat


Brązowa odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:
1. Mikołaj Dybich
2. Hubert Cembik
3. Bartosz Namyślak
4. Cezary Więdłocha
5. Alan Busłowicz
6. Alicja Cieśla
7. Maja Jurczyk
8. Emilia Mroczek
9. Zofia Woźny
10. Ewelina Kostek
11. Izabela Raj
12. Zofia Dybich
13. Hanna Zawadzka
14. Lena Mika
15.Nadia Ośródka
16. Kamil Sobańtka
17. Adam Mroczek
18. Jarosław Kleta
19. Piotr Telęga
20. Wojciech Telęga
21. Kacper Raj

Materiał filmowy z wydarzenia dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=CPN0K3XcH8Q

 Już 3 tygodnie później, bo 16 lipca świętowali strażacy z OSP Jaworzno. 100-lecie to wyjątkowe wydarzenie, które stanowi powód do dumy z wiernej, zaangażowanej działalności. Jednostka w Jaworznie już od 100 lat jest prężnie działająca grupą, która cieszy się uznaniem i szacunkiem nie tylko społeczności lokalnej, ale również innych jednostek z terenu Gminy Rudniki. Swój jubileusz rozpoczęli od mszy w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie, a następnie przemarszem na plac przy remizie w celu kontynuowania celebracji. W tym wyjątkowym dniu - za swoją wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej OSP Jaworzno została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP.

W bieżącym jubileuszowym roku, w jednostce OSP Jaworzno odznaczeni zostali następujący druhny i druhowie:

 Medal honorowy im. Bolesława Chomicza

1.      dh Zbigniew Zygmunt 

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa

1.      dh Zdzisława Pawlaczyk

2.    dh Teresa Wączek

3.    dh Marcin Belka

 Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa

1.      dh Mirosław Meryk

2.      dh Paweł Pawlaczyk

 Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

1.      dh Karol Molski

2.      dh Marcin Nowakowski

3.      dh Tomasz Kucharski

 Odznaka „Strażak Wzorowy

1.      Mateusz Ladra

2.      Wojciech Maślanka

3.      Piotr Podgórski

4.      Artur Ponicki

5.      Mateusz Zając

6.      Kamil Dengusiak

 Odznaczenie „za wysługę lat”:

1.      dh Zbigniew Zygmunt- 50 lat

2.      dh Eugeniusz Biskup- 50 lat

3.      dh Karol Bobrzecki- 30 lat

4.      dh Paweł Nowakowski- 30 lat

5.      dh Józef Biegański- 30 lat

6.      dh Franciszek Wączek- 20 lat

7.      dh Ryszard Ladra- 20 lat

8.      dh Janusz Topoła- 20 lat

9.      dh Marek Pawlaczyk- 20 lat

10.  dh Zdzisława Pawlaczyk- 20 lat

11.  dh Romuald Widera- 20 lat

12.  dh Tomasz Kucharski- 10 lat

13.  dh Marcin Belka- 10 lat

14.  dh Michał Patyk- 10 lat

15.  dh Andrzej Wróbel- 10 lat

16.  dh Paweł Pawlaczyk- 10 lat

17.  dh Marcin Nowakowski- 10 lat

18.  dh Karol Molski- 10 lat

19.  dh Paweł Rosak- 10 lat

 Brązowa odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:

1.      Adam Ladra

2.      Adrian Ladra

3.      Amelia Maślanka

4.      Bartosz Bujak

5.      Dominik Lewandowski

6.      Katarzyna Augustyniak

7.      Jakub Augustyniak

8.      Jakub Kotarski

9.      Jakub Koterba

10.  Mateusz Pyrzyk

11.  Mateusz Rembacz

12.  Vanessa Gała

13.  Oliwia Rychel

14.  Oliwier Łyczko

Za swoją wzorową postawę i wielkie zaangażowanie w działalność jednostki OSP w Jaworznie wyróżniony został także naczelnik jednostki dh Grzegorz Augustyniak.


Podniosłą atmosferę obydwu jubileuszy i wyjątkowo uroczysty charakter uroczystości nadała obecność licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych zaproszonych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz orkiestry dętej. Dowódcą obu uroczystości był Komendant Gminny - druh Bronisław Maryniak. Z ich historią jednostek zapoznali wszystkich:

- Alicja Cieśla - OSP Cieciułów

- Marcel Kotowski - OSP Jaworzno,

opowiadając o dziejach jednostek od czasów założenia aż po dziś dzień.

Materiał filmowy z wydarzenia dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=4k4c4SmMdEw
 

Gratulujemy wszystkim druhnom i druhom tak wspaniałych jubileuszy oraz życzymy wielu kolejnych lat w szeregach jednostek w sile i zdrowiu! Niech święty Florian ma Was w swojej opiece!

100-lecie OSP w Jaworznie

 

 
 

110-lecie OSP w Cieciułowie

 

 

Wersja XML