Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE

wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki

Brak opisu obrazka

W terminie od 01.06.2022 r. do 22.06.2022 r. przeprowadzono konkurs na udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki. Ogłoszenie o konkursie umieszczono na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

W wyznaczonym terminie wpłynął jeden wniosek Ks. Piotra Postrożnego  – proboszcza Parafii pw. Świętego Marcina w Żytniowie, pn. „Wykonanie programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele pw. Świętego Marcina w Żytniowie”.

Na wniosek Wójta Gminy Rudniki, Rada Gminy Rudniki w formie uchwały udzieliła dotacji dla wnioskodawcy na realizację zadania w wysokości 20 000 zł.

Załączniki:

PDFOgłoszenie wyników naboru wniosków - zabytki.pdf

PDFUchwała XLI-342-2022.pdf

 

Wersja XML