Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak przystąpić do programu odnowy wsi

Aby przystąpić do programu odnowy wsi należy poczynić następujące kroki:

 1. Zorganizować zebranie wiejskie, na którym należy podjąć uchwałę o przystąpieniu do programu odnowy wsi, wybrać lidera z grupy inicjatywnej, wybrać ok. 5-10 osób do grupy odnowy wsi, spisać protokół i listę obecności na zebraniu.
 2. Wystąpić z prośbą do rady gminy o przyjęcie wsi do programu odnowy. (Rada podejmuje decyzję uchwałą o przyjęciu danej wsi do programu odnowy).
 3. Wypełnić załączniki o zasobach we wsi - wzór załącznika.
 4. Zgłoszenie wraz z załącznikami przesłać do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Wydział Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 5. Uczestniczyć w warsztatach dot. budowania strategii rozwoju wsi.
   
Wersja XML