Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólne informacje

Odnowa wsi
Program Odnowy Wsi w Województwie Opolskim narodził się w roku 1997. W odnowie wsi najważniejsze jest zachowanie i rozwój tożsamości i integralności wsi w jej wymiarze społecznym i duchowym oraz dziedzictwa kultury materialnej i krajobrazu. W celach programu zawierają się również poprawa standardu życia we wsi oraz poprawa bytu mieszkańców. Istotą procesu jest zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację przedsięwzięć na rzecz ich własnej wsi oraz własnych domostw i zagród.
Nasza gmina przystąpiła do programu Odnowy Wsi w 1999 roku (uchwała Rady Gminy Nr VIII/59/99) z jedną wsią - Bobrowa. Miejscowość na czele z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej bardzo zaangażowała się w działania w zakresie poprawy wizerunku oraz zasobów swojej wsi i z biegiem lat stała się wsią tematyczną – organizującą Międzynarodowe Zawody Drwali. W roku 2003 kolejne wsie przystąpiły do Programu Odnowy Wsi, a mianowicie Dalachów, Chwiły, Rudniki i Jaworzno. W 2005 roku grono aktywnych wsi poszerzył Żytniów, potem w 2006 roku Cieciułów, w 2007 – Młyny, Bugaj i Mostki, w 2008 – Odcinek, Janinów, w 2011 - Jelonki, w 2012 - Łazy, w 2015 Julianpol, w 2020 Mirowszczyzna, a w 2022 Faustianka.

Obecnie na terenie gminy funkcjonuję trzy stowarzyszenia, które realizują zadania z zakresu odnowy wsi - są to: "Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów", "Razem dla Żytniowa", "Stowarzyszenie Wsi Bobrowa". W czterech wsiach Bobrowie, Cieciułowie, Żytniowie i Jelonkach udało nam się wpisać w statuty OSP zadania z zakresu odnowy wsi, tak więc można stwierdzić, iż mamy na ternie gminy Rudniki mamy łącznie siedem stowarzyszeń odnowy wsi. Pozostałe wsie nie mają formy prawnej, są jedynie zgłoszone w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu oraz przyjęte przez Radę Gminy Rudniki uchwałami.
W większości grupy odnowy wsi wykazują się dużą aktywnością, ciekawymi inicjatywami i realizacją własnych celów poprzez małe lokalne projekty.

O Programie Odnowy Wsi w Województwie Opolskim można przeczytać na stronie http://www.odnowawsi.eu/serwis/

W 2007 roku decyzją wójta i rady gminy wprowadzony został system wsparcia dla sołectw działających w programie odnowy wsi. System ten polega na dofinansowaniu przez gminę małych projektów odnowy wsi. Przez dwa pierwsze lata działania programu wieś mogła otrzymać max. 3.000 zł dofinansowania oraz musiała wypracować we własnym zakresie w formie rzeczowej lub finansowej wkład własny  w wysokości:
a) 25% dla projektów twardych (inwestycyjnych)
b) 50% dla projektów miękkich (nieinwestycyjnych).

Od 2009 roku grupy odnowy wsi mogły przeznaczyć już max. 6.000 zł na swoje działania, a od roku 2013 wprowadzono 2-letnią edycję konkursu z możliwością corocznego składania wniosków (przy czym istnieje możliwość skumulowania środków z okresu 2 lat do wysokości max. 12.000 zł). W roku 2015 przyjęto uchwałę, która zwiększa kwotę wysokości wsparcia w 2-letnim okresie do 14.000 zł.

Przykładowe realizacje projektów z ostatnich lat

Odnowa wsi.jpeg

Zachęcamy grupy odnowy do korzystania z tej formy wsparcia.
 

Wersja XML