Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój małej infrastruktury

Brak opisu obrazka

W dniu 23.02.2022 r. Wójt Gminy oraz Skarbnik podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Dalachowie”. Polegać ona będzie na stworzeniu miejsca spędzania wolnego czasu, promującego zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną mieszkańców. W ramach zadania przy istniejącym boisku wielofunkcyjnym zamontowane zostaną m.in.:

- 5 urządzeń siłowni plenerowej (dwustanowiskowych),
- 2 urządzenia do gier edukacyjnych np. szachy/warcaby,
- 4 ławki z oparciem,
- 2 kosze na śmieci,
- tablica z regulaminem,
- oświetlenie terenu.

Warto nadmienić, iż jest to siódma inwestycja zrealizowana w ramach obowiązującego programu PROW. W bieżącym roku wykonane zostaną dwa zadania: budowa elementów małej architektury przy Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach oraz już wspomniana j inwestycja w Dalachowie. W marcu tego roku wnioskować będziemy o kolejne dofinansowanie dla budowy infrastruktury służącej mieszkańcom naszej gminy.
 

Tytuł: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Dalachowie”.

Cel operacji: Powstanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej tj. siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury.

Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Planowane efekty operacji: powstanie nowoczesnego i atrakcyjnego miejsca spotkań dla wszystkich mieszkańców wsi, w tym organizacji działających na tym terenie, a także dzieci i młodzieży z pobliskiej szkoły podstawowej.

Wartość projektu: 55 766,39 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 35 782,00 zł.

Planowany termin zakończenia prac: listopad 2022 r.

Inwestycja możliwa do zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Wersja XML