Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Róża Powiatu dla Andrzeja Pyziaka

Starosta Oleski nagrodził wybitnych mieszkańców i działaczy powiatu oleskiego, wśród których znalazł się wójt gminy Rudniki - Andrzej Pyziak. Wójt otrzymał „Różę Powiatu” za osiągnięcia w dziedzinie sportu, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2011. Między innymi za organizację imprez kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, jak Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach, Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie czy Bieg Masowy „Pętla Rudnicka” Andrzej Pyziak został laureatem nagrody.
Na tegorocznej gali wyróżnienie odebrała również Małgorzata Lukas – pracownik Domu Kultury w Rudnikach dla wyróżniającego się animatora kultury w gminie Rudniki.
Wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.
 

Wersja XML