Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach realizuje nowe zadanie z ustawy o dodatku osłonowym. Wnioski można składać elektronicznie przez e-PUAP lub papierowo w siedzibie ośrodka, ul. Wojska Polskiego 12.

Więcej informacji w zakładce https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Dodatek osłonowy wyliczenia.png

Wersja XML