Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

WNIOSKI

o wszczęcie procedury zmierzającej do nadania

 „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Wójt Gminy Rudniki serdecznie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, które są zameldowane na pobyt stały w Gminie Rudniki i zawierały związek małżeński w  roku 1972 do składania wniosków o wszczęcie procedury zmierzającej do nadania „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat.  Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  Wniosek sporządzany jest przez USC, po czym zostaje niezwłocznie przekazany Wojewodzie Opolskiemu, który występuje do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń.

Wnioski o wszczęcie w/w procedury można składać  do 11 lutego.2022r. do Urzędu Stanu Cywilnego w Rudnikach  (wzór wniosku na stronie www.rudniki.pl, zakładka załatwianie spraw/USC).

Wszelkie szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem tel. 34 3595 072 wew. 32 lub pisząc na adres e mail: usc@rudniki.pl. 

Brak opisu obrazka

Wersja XML