Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROGRAM Z DOTACJĄ NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA ROLNIKÓW

PROGRAM AGROENERGIA – PROGRAM Z DOTACJĄ NA OZE DLA ROLNIKÓW

Program AGROENERGIA ma na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Gospodarstwo rolne generuje ogromne ilości energii elektrycznej. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych oraz zwiększenia ich samodzielności energetycznej.

Program realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

Z dofinansowania można skorzystać w przypadku realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu:

- instalacji fotowoltaicznych o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

- instalacji wiatrowych o mocy  większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

- pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

- instalacji hybrydowych, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonych w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekraczać 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek nie mogą przekraczać 50 kW), przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych i prawnych, będących właścicielami lub dzierżawcami użytków rolnych o powierzchni od 1 do 300 hektarów. Z tym, że gospodarstwo rolne, a także w przypadku osób prawnych działalność rolnicza lub gospodarcza na posiadanym gospodarstwie musi być prowadzona minimum przez rok przed złożeniem wniosku o dotację.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych w szczególności:

- dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, jednakże nie więcej niż 15 000 zł,

- dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, jednakże nie więcej niż 25 000 zł.

Dodatkowo dla instalacji hybrydowych dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Program Priorytetowy oraz Regulamin naboru w załączeniu.

Załączniki:
DOCXRegulamin_naboru_PP_Agroenergia.docx
DOCXProgram_Priorytetowy_Agroenergia.docx
 

 

Wersja XML