Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizujemy projekt!

Gmina Rudniki, jako jedna z niewielu gmin w naszym regionie, realizuje przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki p.n. „Poznaj Polskę”. Na ten cel otrzymaliśmy 80% dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Pozyskane środki nasze szkoły podstawowe przeznaczą na organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII, do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Uczniowie będą mogli poznawać istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. 

Wartość dofinansowania: 47.829,00 zł

Wartość wkładu własnego: 11.958,00 zł (pokryte z budżetu Gminy Rudniki)

Całkowita wartość zadania: 59.787,00 zł

https://rudniki.pl/6142/1290/realizacja-projektu-pnpoznaj-polske.html

plakat_budzet_panstwa_420x297_1_-skonwertowany.jpeg

 

 

 

Wersja XML