Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt Czyste Powietrze to nowe rozwiązanie dla osób, które chciałyby uzyskać dotację na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne systemy ogrzewania spełniające określone normy oraz prace termomodernizacyjne swojego domu. Od 6 lipca 2021r. kredyt oferują dwa banki – Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska, a w ostatnim czasie dołączył do nich kolejny – BNP Paribas. Ta metoda choć bardzo wygodna, różni się w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej przez WFOŚiGW.

Ścieżka bankowa w programie ,,Czyste Powietrze” pozwala uzyskać do 100 tys. złotych kredytu. Okres spłaty można rozłożyć nawet na 12 lat. Nie jest to jednak bezzwrotna dopłata, a kredyt, który trzeba spłacić. Pomoże w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który weźmie na siebie do 37 tys. zł zobowiązania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona na podstawie reprezentatywnego przykładu Kredytu Czyste Powietrze na 15.07.2021r. wynosi 5,72%.

Smog stanowi poważny problem w dzisiejszych czasach. Program ,,Czyste Powietrze” skutecznie wpływa na poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co przedkłada się na lepsze warunki życia. Z Kredytu Czyste Powietrze mogą skorzystać  właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W celu uzyskania dotacji na poziomie podstawowym wynoszącej do 30 tys. zł, roczny dochód wnioskodawcy w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie może przekroczyć 100 tys. zł. Warunkiem uzyskania podwyższonej dotacji wynoszącej do 37 tys. zł jest uzyskanie przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym poniżej 1564 zł, a jednoosobowym poniżej 2189 zł.

Aby uzyskać kredyt należy udać się do oddziału Banku i złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze. W przypadku przyznania kredytu bank wypełnia wniosek o dopłatę z programu ,,Czyste Powietrze”. Po weryfikacji i podpisaniu wniosku przez klienta bank przekazuje dokument do WFOŚiGW. Po przyznaniu środków przez WFOŚiGW bank wypłaca kredyt.

Klient ma 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dopłatę na realizację przedsięwzięcia. Po jego zakończeniu bank wypełnia w imieniu klienta wniosek o rozliczenie przedsięwzięcia, który przekazuje po sprawdzeniu i podpisaniu przez klienta do WFOŚiGW. Po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów kwota przyznanej dotacji zostaje przekazana bezpośrednio do banku na częściową spłatę kredytu.

Czyste powietrze.jpeg

Wersja XML