Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie planowanych upraw maku i konopi włóknistych na rok 2022

Wszystkich rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2022 r. prosimy o zgłaszanie powierzchni planowanych upraw w terminie do 19 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach pokój nr 7 na parterze w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej podając swoje dane osobowe, rodzaj i powierzchnię planowanych upraw.

Przypominamy, że uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych mogą być prowadzone na określonej powierzchni w wyznaczonych rejonach ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego,  przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, na prowadzenie działalności w zakresie skupu przedmiotowych roślin.

Dodatkowo wymagane jest zezwolenie na uprawę wydane przez Wójta Gminy na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Rudnikach pokój nr 7, lub pod nr tel. 34 3595072 wew. 26, e-mail:komunalny@rudniki.pl.

Wersja XML