Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Święto Edukacji w Rudnikach

14-sty października – Dzień Edukacji Narodowej – w naszej gminie po raz kolejny stał się okazją do podziękowań dla uczniów i nauczycieli za trud i zaangażowanie włożone w ich codzienną pracę. 

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją, w tym dniu, na uroczystej gali  w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach spotkali się przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dzieci osiągające najwyższe wyniki w nauce wraz z rodzicami, a także nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych.  Oprawę artystyczną uroczystości w tym roku przygotowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie.

Nagrodzonych przez Wójta Gminy Rudniki za wysokie wyniki w nauce zostało łącznie 44 uczniów ze wszystkich szkół, dla których Gmina Rudniki jest organem prowadzącym. Dodatkowo, za osiągnięcia naukowe nagrodzono uczennicę, która zdobyła tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego oraz ucznia, który osiągnął wynik 100% z języka angielskiego na egzaminie ósmoklasisty. Uczniom, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen w poszczególnych szkołach wręczono również nagrody książkowe.

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w poprzednim roku szkolnym przyznano nagrody 11 nauczycielom i 2 dyrektorom.

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Wersja XML