Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Drzewa

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”

                                                    Florian Plit

Lasy i drzewa zapewniają nam nie tylko życiodajny tlen, ale także oczyszczają powietrze z pyłów i gazów, wpływają korzystnie na klimat i na nasze samopoczucie. Chłodzą w czasie upału, osłaniają w czasie mrozów, wiatrów, ulew. Wspierają nas w walce z tzw. chorobami cywilizacyjnymi - astmą, chorobami górnych dróg oddechowych, nadwrażliwością na bodźce, nerwicami, depresją, schorzeniami nowotworowymi. Swoją ochronę w takim samym stopniu co nam samym, zapewniają naszym budynkom, ogrodom, uprawom,. Skutecznie pochłaniają też coraz bardziej powszechny i dokuczający nam hałas oraz wibracje. Są domem dla wielu gatunków – zarówno roślin jak i zwierząt. Dostarczają surowiec jakim jest drewno, wykorzystywane jako materiał budowlany, a także jako materiał opałowy dostarczający energię cieplną.

Obecnie, w obliczu globalnych zmian klimatycznych oraz wobec konieczności redukcji emisji dwutlenku węgla drzewa są nam niezwykle potrzebne.

Zainicjowana w Gminie Rudniki akcja sadzenia drzew miała na celu zjednoczenie nas wszystkich wokół przyrody, którą musimy chronić i pielęgnować.
W tym roku straciliśmy jeden z pomników przyrody - ogromną lipę, która rosła obok stacji PKP w Julianpolu. W jej miejsce zostało nasadzone 190 drzew, zakupionych i przekazanych przez Urząd Gminy w Rudnikach. Mamy nadzieję, że będą rosły równie długo co lipa z Julianpola.

Razem można zrobić wiele.

Wspólnymi siłami - gdyż zaproszenie do naszej akcji przyjęły rudnickie placówki oświatowe oraz środowisko sołeckie i OSP - posadzonych zostało:

- szkoła w Cieciułowie: 2 dęby szypułkowe,

- szkoła w Dalachowie: 3 dęby szypułkowe,

- szkoła w Jaworznie: 8 dębów szypułkowych,

- grupa przedszkolna Jaworzno: 2 dęby szypułkowe,

- szkoła w Rudnikach: 2 dęby szypułkowe,

- szkoła w Żytniowie: 3 dęby szypułkowe,

- przedszkole w Rudnikach: 1 dąb szypułkowy,

- żłobek w Rudnikach: 2 klony,

- OSP w Mostkach: 5 lip drobnolistnych, 10 dębów szypułkowych,

- sołectwo Mostki: 80 sosen i 5 klonów,

- sołectwo Janinów: 18 lip drobnolistnych oraz 3 jarzęby szwedzkie,

- sołectwo Mirowszczyzna: 12 klonów i 3 lipy drobnolistne,

- sołectwo Odcinek: 1 dąb szypułkowy,

- Gmina Rudniki, działka gminna w obrębie Łazy: 30szt. lip drobnolistnych.

Dodatkowo rozdano chętnym Mieszkańcom: 20 sztuk sosen, 37 świerków,  5 grabów, 8 buków, 9 klonów otrzymanych od Nadleśnictwa Wieluń,  w ramach akcji #sadziMY, prowadzonej pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Wierzymy, że posadzone drzewa przyniosą nam wszystkim wiele korzyści: od czystszego powietrza począwszy, aż do stworzenia lepszych warunków dla wszelkiej fauny!

 

 

Wersja XML