Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie szkoleniowe i doradcze

Wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych

Dla kogo?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego. UWAGA!!! Od 1 czerwca 2021 r. do odwołania OCRG prowadzi nabór dedykowany jedynie dla podmiotów zamierzających uzyskać wsparcie wyłącznie dla pracowników z grupy powyżej 50 roku życia.
Okres realizacji
1 listopada 2017 r. – 31 października 2021 r.

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
80% - MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

Operator:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole
tel.: 77 403 36 00, fax.: 77 403 36 09
e-mail: 

Partner:
Fundacja Rozwoju Śląska
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole

Więcej: http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7- 5-rpo-wo-2014---2020-22.html

Wersja XML