Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Rudniki dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawiew ramach programu priorytetowego

pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Rudniki zaprasza rolników zainteresowanych odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

- folia rolnicza,

- siatka i sznurek do owijania balotów,

- sznurek do owijania balotów,

- opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Zainteresowani mogą składać deklarację w terminie do 10 września  2021 r.  w godzinach otwarcia Urzędu.

Deklarację można pobrać w Urzędzie Gminy w Rudnikach pokój nr 6 oraz ze strony internetowej www.rudniki.pl

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Rudniki ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Dotacja na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

Dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 500 zł/ tonę odpadów.

Jednocześnie informujemy, że złożenie niniejszej deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Koszty niekwalifikowane (koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT) będą pokrywane przez rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Przewidywany termin realizacji zadania – I półrocze 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 34/ 3595 072 wew.25.

 

PDFKomunikat.pdf (470,68KB)
 

Załączniki:

PDFformularz.pdf (2,25MB)
PDFdeklaracja.pdf (1,22MB)
 

Wersja XML