Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizujemy działania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

To już drugi rok realizacji projektów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w Gminie Rudniki, w tym roku kolejne sołectwa realizują swoje pomysły i zaplanowane działania do których należą:

w Mostkach doposażono istniejącą klimatyzację w sołeckim Domu Spotkań w dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne (zewnętrzne i wewnętrzne). Dzięki temu poprawi się komfort dla mieszkańców uczestniczących w  spotkaniach, które będzie można organizować w ciągu całego roku.

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Sołectwo Mirowszczyzna wykonało nawierzchnię z kostki brukowej i obrzeży betonowych na placu wiejskim pod istniejącą wiatą (wybudowaną w ramach Programu Odnowy Wsi)  i przyszłym budynkiem gospodarczym.

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Sołectwo Bobrowa realizuje obecnie swoje zadanie i wznosi drewniany budynek gospodarczy na placu zabaw, który  jest niezbędny do przechowywania sprzętów do pielęgnacji i utrzymania czystości placu oraz do organizacji imprez integracyjnych.

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Wartość każdego realizowanego zadana to 6000 zł, z czego dofinansowanie z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej to kwota 5000 zł, a 1000 zł to wkład własny Gminy Rudniki.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomagają one w realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. Głównym celem MIS-u jest umożliwienie mieszkańcom wsi realnego wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa opolskiego.

Za realizację wszystkich przedsięwzięć trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Wersja XML