Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Informujemy, że samochód odbierający odpady zmieszane w dniu 06.07.2021 r. uległ awarii. Trwają prace nad jej usunięciem. W związku z tym odbiór odpadów odbędzie się w dniu 07.07.2021 r. (środa).

Prosimy o wystawienie pojemników przy posesji w dniu 07.07.2021 r. do godziny 6:00 rano.

Wersja XML