Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaplecze sportowe gminy

Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-turystyczno-sportowego w Rudnikach zrealizowano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich: Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Zagospodarowano teren przy ówczesnym gimnazjum w Rudnikach na centrum rekreacyjno-turystyczno-sportowe.
Na wstępie przygotowano dokumentację techniczną i przeprowadzono postępowanie przetargowe. Po wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do rzeczowej realizacji projektu. Kolejne działania to: wykonanie placu z kostki betonowej, przebudowa ogrodzenia, wykonanie niskich murków z siedziskami, stojaki na rowery, utwardzenie dojazdu do boiska z zatoką parkingową, chodniki, boisko do siatkówki o nawierzchni mineralnej, boisko treningowe o nawierzchni trawiastej, bieżnia, renowacja istniejącej płyty boiska do piłki nożnej z poszerzeniem boiska w kierunku wschodnim, wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej od strony wschodniej i południowej oraz wykonanie 4 lamp oświetlenia zewnętrznego.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

Ponadto na terenie gminy znajdują się następujące obiekty sportowe:

Kort tenisowy w RudnikachBrak opisu obrazka

Mecz inauguracyjny w Hali SportowejMecz inauguracyjny w Hali Sportowej

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML