Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc za szkody w uprawach rolnych

Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Może z niej skorzystać producent rolny, który poniósł w 2020 roku straty w uprawach rolnych, które były spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, uderzeniem pioruna, obsunięciem się ziemi lub lawiną. Żeby ubiegać się o pomoc, wysokość szkód w uprawach rolnych na danej powierzchni musi wynieść co najmniej 20% plonu, a straty w całym gospodarstwie muszą być powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Wysokość pomocy jest pochodną kilku czynników. W przypadku suszy zależy od powierzchni upraw, na której wystąpiły starty i wynosi 1.000 zł do 1 ha. Jeśli szkody powstały w wyniku innych niekorzystnych zjawisk, wówczas stawki wsparcia zależą od wysokości poniesionych strat oraz od rodzaju upraw i wynoszą:

 1. 1.200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% plonu;
 2. 1.000 zł na 1 ha powierzchni, jeżeli straty w wysokości co najmniej 70% plonu dotyczą upraw innych niż owocujące drzewa owocowe;
 3. 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;
 4. 500 zł na 1 ha powierzchni, jeżeli straty wynoszą co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu i dotyczą upraw innych niż owocujące drzewa owocowe.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić osobiście, przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP (źródło ARiMR).

 

Wersja XML