Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX sesja Rady Gminy Rudniki

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2021 roku /wtorek/ o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Rudniki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Raport Wójta o stanie Gminy.

5. Debata o stanie Gminy.

6. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny 2021/2022 - projekt uchwały Nr XXX/235/2021– projekt uchwały Nr XXX/235/2021;

b/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania - projekt uchwały Nr XXX/236/2021;

c/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – projekt uchwały Nr XXX/237/2021;

d/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku” – projekt uchwały Nr XXX/238/2021;

e/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – projekt uchwały Nr XXX/239/2021;

f/ w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Prokuratura Rejonowego w Oleśnie – projekt uchwały Nr XXX/240/2021.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

Transmisja z sesji dostępna pod linkiem: Transmisja sesji

Wersja XML