Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Brak opisu obrazka

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W RUDNIKACH
ul. Okólna 2
46-325 RUDNIKI
tel./ fax : 034/3595 068
e-mail :

W skład GOKSiR wchodzą: Dom Kultury w Rudnikach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach i jej 4 filie : w Jaworznie, Dalachowie, Żytniowie i Cieciułowie. Stanowisko dyrektora od 1 lutego 2019 roku sprawuje Arkadiusz Spodymek.

Terenem działalności ośrodka jest gmina Rudniki. Głównym zadaniem placówki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w lokalnym środowisku. Upowszechnianie kultury, edukacji i wychowania odbywa się poprzez animację, prowadzenie zajęć i kółek zainteresowań oraz organizację imprez i innych projektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Historia GOKSiR w Rudnikach

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

28 września 1975 roku uchwałą Gminnej Rady Narodowej powołano Gminny Ośrodek Kultury w Rudnikach. Jego pierwszym kierownikiem został Jan Wcisło, a po nim funkcję sprawował do kwietnia 1979 roku Tadeusz Wcisło. Od tego czasu do dnia dzisiejszego funkcję dyrektora sprawuje Janina Pawlaczyk.

W dniu 1 września 1996 roku uchwałą Nr XXI dwie samodzielne dotąd instytucje, a mianowicie Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna zostały połączone w Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Decyzja ta była podyktowana chęcią usprawnienia i ujednolicenia form działalności kulturalnej w gminie. Od tego czasu instytucja posiada samodzielną księgowość.

W 1999 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego gmina Rudniki znalazła się w obrębie województwa opolskiego. GOKSiR nawiązał aktywną współpracę z Muzeum Wsi Opolskiej , Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W roku 2010 dokonano generalnego remontu i przebudowy istniejącego budynku na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w ramach projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w twoją przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstała bardzo dobra, nowoczesna baza do prowadzenia wielokierunkowej działalności kulturalnej i usługowej.

Wersja XML