Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w programie

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”
----
 wycofanie dotacji na kotły węglowe
i podwyższenie progów dochodowych

 

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na tego typu źródło ciepła.

Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Szczegóły dotyczące kotłów węglowych:

 1. złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.
 2. zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.
 3. wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

 

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian
w programie (planowane od 1 lipca 2021 r
.).

 

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Uzasadnienie wprowadzenia zmian:

 1. wytyczne Komisji Europejskiej,
 2. zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
 3. obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

 

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

 1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
 2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
 3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
 4. Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

 

Program „Czyste powietrze” realizowany jest przez
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie merytoryczne, informacje o programie oraz pomoc przy wypełnieniu wniosków o dofinansowanie i rozliczenie dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach, gdzie utworzony został punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Punkt działa w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zlokalizowany jest  w  Urzędzie Gminy w Rudnikach, pokój nr 6,  ul. Wojska Polskiego 12 A tel. 34 3595 072 wew. 25, czynny w godzinach pracy urzędu.

Brak opisu obrazka

Wersja XML