Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX sesja Rady Gminy Rudniki

Informujemy, że w dniu 01 czerwca 2021 roku /wtorek/ o godz. 1330 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Rudniki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie zmiany przebiegu ulicy kaprala Mariana Sobczaka w Rudnikach – projekt uchwały  Nr XXIX/227/2021;

b/ w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudniki- projekt uchwały Nr XXIX/228/2021;

c/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – projekt uchwały Nr XXIX/229/2021;

d/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – projekt uchwały Nr XXIX/230/2021;

e/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – projekt uchwały Nr XXIX/231/2021;

f/ w sprawie zmian w „ Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku” – projekt uchwały Nr XXIX/232/2021;

g/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – projekt uchwały Nr XXIX/233/2021;

h/ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rudniki – projekt uchwały Nr XXIX/234/2021.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Transmisja z sesji dostępna pod linkiem: Transmisja sesji

Wersja XML