Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jest umowa - będzie przebudowa szkoły podstawowej w Jaworznie

Brak opisu obrazka

W dniu 12.05.2021 r. podpisaliśmy umowę, tym razem na „Przebudowę szkoły podstawowej w Jaworznie”. To kolejna znacząca inwestycja oświatowa realizowana na terenie naszej gminy. Tak samo jak w przypadku budowy sali gimnastycznej w Cieciułowie udało pozyskać się duże wsparcie środków zewnętrznych. Realizowane zadania toczyć się będą równocześnie.

Inwestycja obejmować będzie przebudowę nieużytkowanych pomieszczeń na przedszkole oraz remont kuchni szkoły.

Na parterze powstaną m.in.:

Na piętrze znajdą się m.in.:

Kuchnia będzie miejscem gdzie usytuowane będą: magazyn opakowań, magazyn produktów suchych, magazyn ziemniaków i warzyw, pomieszczenie porządkowe, magazyn jaj, obieralnia. W części zaplecza kuchni zaprojektowano zmywalnię, WC personelu oraz pokój socjalny personelu. W części północnej segmentu znajdować się będzie główne pomieszczenie kuchni, termosy czyste, mycie termosów, magazyn zasobów, magazyn szaf chłodniczych, pomieszczenie na odpady.

Już niebawem nastąpi przekazanie terenu i rozpoczną się pierwsze prace budowlane, które prowadzić będzie CRK-MANAGMENT Sp. z o.o. z Olesna wyłoniona w trybie art. 275 pkt. 1 Ustawy PZP (trybie podstawowym bez negocjacji) .

Całkowity koszt inwestycji: 1 974 213,63 zł

Dofinansowanie: 1 400 000,00 zł

Planowane zakończenie robót budowlanych: lipiec 2022

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Wersja XML