Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CIĄGI PIESZO-ROWEROWE PRZY DROGACH KRAJOWYCH

 
DOBRE NOWINY DROGOWE.
 
Wszyscy mieszkańcy naszej gminy wiedzą i widzą jak ruchliwe stały się w ostatnich latach drogi krajowe przebiegające przez teren naszej gminy. Wzmożony ruch spotęgował ryzyko wystąpienia wypadków i utrudnia poruszanie się pieszych i rowerzystów wzdłuż tych ciągów dróg.
W ostatnich tygodniach z inicjatywy własnej Gmina Rudniki doświetliła 2 niebezpieczne przejścia dla pieszych. Z uwagi na fakt, że drogi te należą jednak do GDDKiA, cały czas zabiegamy o budowę brakujących chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych. I właśnie w tym tygodniu nadeszły dobre wieści w tym zakresie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma. Trzymamy kciuki za możliwie szybką realizację zamierzonych planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Wersja XML