Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Osoba uprawniona może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje. Wyjątek od zasady udzielania porad osobiście stanowi obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego. W takich przypadkach pomoc ta może się odbywać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zamieszczamy wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w województwie opolskim w 2021 roku.

PDFWykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (323,39KB)
 

Wersja XML