Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOLEJNE KOMPUTERY DLA NASZYCH SZKÓŁ

Gmina Rudniki po raz kolejny ma możliwość doposażenia szkół w sprzęt komputerowy. Samorząd Województwa Opolskiego podjął się realizacji projektu wspierającego opolskie szkolnictwo i edukację „Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Do współudziału zakwalifikowana została również nasza gmina. Dzięki staraniom Zarządu Województwa Opolskiego udało się pozyskać środki z Funduszy Europejskich na zakup laptopów dla nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego z przeznaczeniem do wykorzystania podczas procesu edukacji zdalnej, a po jej zakończeniu - podczas zajęć TIK w szkołach. Zaproponowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego podział zakupionego sprzętu przewiduje doposażenie naszej gminy w 65 laptopów, które w najbliższych dniach mają trafić do 5 szkół podstawowych, dla których Gmina Rudniki jest organem prowadzącym.

W tekst.jpeg

Wersja XML