Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Dostawę paliw płynnych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

04.12.2012 r. godz. 9.00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

ZIPSIWZ

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty JPEGOgłoszenie str 1 JPEGOgłoszenie str 2

 

 

Informacja o zawarciu umowy JPEGInformacja
 

 

Wersja XML