Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa szkoły podstawowej w Jaworznie

logo jaworzno.png

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowany zostanie projekt pn. „Przebudowa szkoły podstawowej w Jaworznie”. Inwestycja obejmuje przebudowę pomieszczeń na potrzeby Przedszkola w Publicznej Szkole Podstawowej
w Jaworznie.

Projekt zakłada:

- przebudowę pomieszczeń na przedszkole,

- remont kuchni wraz z zapleczem i wyposażeniem (m.in. magazyny, pomieszczenia porządkowe, obieralnie itp.)

Oddział przedszkolny zlokalizowany jest w centralnej części szkoły (na I piętrze) tuż przy salach lekcyjnych. W skutek zaadaptowania nieużytkowanej, wschodniej części budynku na przedszkole, zwiększy się ilość dostępnych pracowni szkoły. Przedszkole stanowić będzie wydzieloną część z odrębnym wejściem.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych: maj 2021

Planowane zakończenie robót budowlanych: lipiec 2022

Realizacja projektu przyczyni się do powstania nowego miejsca do nauki i zabawy dla dzieci, poprawi warunki edukacyjne oraz bezpieczeństwo dzieci.  Ponadto pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia (LED) oraz wymiany kaflowego kotła na paliwo stałe (węgiel) w kuchni na piec elektryczny.

Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na realizację robót budowlanych.

Wersja XML