Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Informujemy, iż w 2021 roku Urząd Statystyczny będzie prowadził badania ankietowe na terenie Gminy Rudniki, a szczególnie na terenie sołectwa Dalachów.
W związku z powyższym mogą się z Państwem kontaktować ankieterzy, których prawdziwość można zweryfikować:
- dzwoniąc pod numer: 77/423-10-01 wew. 201  lub 510-993-216
lub

- wchodząc na stronę: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm#Tozsamoscankietera.

Informację na temat prowadzonych badań można uzyskać na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/pbssp-2020/.

Brak opisu obrazka

Wersja XML