Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Remont dróg gminnych: Nr 101017 O Młyny - Słowików i Nr 101021 O Jaworzno - Słowików

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.02.2012 r. godz. 9:00

Ogłoszenie o przetargu:

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ (58 MB)

Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 14.02.2012  JPEGWyjaśnienia
Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 17.02.2012  PDFWyjaśnienia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty JPEGOgłoszenie str. 1
JPEGOgłoszenie str. 2

Informacja o zawarciu umowy:

PDFInformacja

 

Wersja XML