Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Informujemy, że od dnia 18 stycznia 2021r. na terenie Gminy Rudniki realizowane będą usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zostaje także wznowiona nauka stacjonarna dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
W ramach ww. usług gmina zapewni bezpłatny transport i opiekę  w czasie przewozu dzieci/uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Rudniki, których droga z domu do szkoły przekracza odpowiednio 3 lub 4 km.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę dziecku:
-  z klasy 0 - IV, którego droga z domu do szkoły przekracza odległość 3 km,
- z klasy V – VIII, którego droga z domu do szkoły  przekracza 4 km.

Dzieci zamieszkałe poniżej ustawowo przewidzianego progu 3-4 km odległości od szkoły również będą mogły skorzystać z publicznego transportu zbiorowego. Wówczas należy wykupić bilet jednorazowy (u kierowcy autobusu) lub miesięczny (w biurze firmy ABX2bus - Mirowszczyzna 56A), a którego cena kształtuje się następująco:
- bilet jednorazowy normalny pełnopłatny na trasie o długości do 10 km -3,50 zł brutto,
- bilet jednorazowy normalny pełnopłatny na trasie o długości powyżej 10 km -4,50 zł brutto,
- bilet miesięczny ulgowy -51,00 zł brutto.


Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Pliki do pobrania:

PDFLinia 1.pdf
PDFLinia 2.pdf
PDFLinia 3.pdf
 

Wersja XML